Istraživanje šišmiša - udruga BIUS - Posjetiteljski centar Sošice
50991
post-template-default,single,single-post,postid-50991,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

Istraživanje šišmiša – udruga BIUS

Terenski rad sekcije za šišmiše Udruge studenata biologije – BIUS odvija se u periodu od 17.9.2020. do 20.9.2020. Cilj istraživanja je utvrđivanje prisutnosti vrsta i dobno – spolnog sastava šišmiša na području Parka prirode, istraživanje njihovog načina korištenja prostora i usporedba s rezultatima dobivenim iz prošlih istraživanja i literature. Također, cilj rada je i edukacija mlađih članova sekcije o pravilnom načinu postupanja sa šišmišima te o njihovoj ekologiji i ponašanju.
Cilj istraživanja ostvarit će se pregledavanjem podzemnih i nadzemnih objekata na području Parka prirode (speleološki objekti, krovišta crkava, napuštene kuće), postavljanjem mreža za hvatanje šišmiša na ulazu u navedene objekte i na mjesta određena kao potencijalne lovne površine za šišmiše, a ultrazvučnim se detektorom snimaju transekti na području istraživanog prostora.


Skip to content