DOKUMENTI - Posjetiteljski centar Sošice
50671
page-template-default,page,page-id-50671,page-child,parent-pageid-50666,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-2.6.1,smooth_scroll,

DOKUMENTI

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu JUPPŽSG

Obavijest o odabiru_Otkup suvenira za plasman za prodaju

5. Godišnji program 2020

4.1 Izvješće o ostvarivanju GP 2019

Javni_poziv_proizvođačima_suvenira

Prilog-12.-Obrazac_za_sudjelovanje_u_izradi_proracuna

Statut_JU_2015-1-10

Statut_JU_2015-11-22

Pravilnik_o_unutarnjem_ustrojstvu_i_nacinu_rada_JUPPZSG-1-8

Pravilnik_o_unutarnjem_ustrojstvu_i_nacinu_rada_JUPPZSG-9-16

Pravilnik_o_unutarnjem_ustrojstvu_i_nacinu_rada_JUPPZSG-17-22

Rjesenje_Kulturni_krajolik_ZSGPP-1-6

Rjesenje_Kulturni_krajolik_ZSGPP-7-8

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Zoran Čogelja (2)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Vladislav Brkić (2)

Izjava o sukobu interesa Nikica Radić (2)

Izjava o sukobu interesa Kristina Ljubojević (2)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Iva Antolić

Odluka o imenovanju UV Žumberak – Samoborsko gorje

Odluka o razrjesenju UV Žumberak – Samoborsko gorje

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Kristijan Brkić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Katarina Husnjak Malovec

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Damir Otmačić

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa 2

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa 3

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa 4

Financijski plan 2020

Financijski izvještaj za 2019

Bilješke uz financijski izvještaj 2019

Pregled prijava – stručni voditelj i promidžba

Natječaj – stručni voditelj i promidžba

Plan nabave i Registar ugovora dostupan je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH

Izjava o sukobu interesa Kristina Ljubojević

Kulturni krajolik Žumberak – Samoborsko gorje – Plešivičko prigorje upisan u Registar kulturnih dobara RH

Otvaranje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja 2019

Financijski plan 2019

Natječaj za voditelja promidžbe – pregled pristiglih prijava i poziv na razgovor

Poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Eko-centru Budinjak

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Plan nabave 2019

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2018

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja PPŽSG 2018

Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu JUPPŽSG

Zapisnik XII. sjednice Upravnog vijeća

Rješenje o imenovanju ravnatelja

Registar ugovora bagatelne nabave 2017

Plan nabave roba, usluga i radova 2017

Plan nabave 2017. izmjene i dopune

Financijski plan za 2017_1_2-6

Financijski plan za 2017_3-6

Financijski plan za 2017_4-6

Financijski plan za 2017_5-6

Financijski plan za 2017_6-6

Pravilnik o plaćama i naknadama

Plan nabave roba, usluga i radova 2018

Plan nabave 2016

Odluka o prihvaćanju Plana upravljanja

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 2018

Natječaj za zapošljavanje – pregled prijava – koordinator na projektu ECO KARST

Natječaj za zapošljavanje – koordinator na projektu „ECO KARST“ – odluka

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ravnatelj

Financijski izvještaj 2016

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje PPŽSG zbog zaštite od požara 2016

Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2015

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća JUPPŽSG

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” 2014

Plan rashoda 1-3 2016. Privremeno financiranje

Plan rashoda 1-3 2016. Privremeno financiranje

Plan upravljanja okolišem za projekt uspostave edukativno posjetiteljskog centra Budinjak

Financijski izvještaj 2015

Godišnji plan zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2016

Natječaj za zapošljavanje – pregled prijava – koordinator na projektu „Uživam tradicijo“

Natječaj za zapošljavanje – koordinator na projektu „Uživam tradicijo“

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2016

Godišnji plan zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2017

Objava javne rasprave o Nacrtu Plana upravljanja PPŽSG

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – poziv na razgovor

Natječaj za imenovanje ravnatelja

Plan proračuna 2016

Natječaj za zapošljavanje – koordinator na projektu „Uživam tradicijo“ – odluka

Odluka o imenovanju K. Husnjak Malovec stručnim voditeljem

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2017

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja PPŽSG 2018

Natječaj za zapošljavanje – stručni voditelj – pregled prijava

Bilješke uz financijski izvještaj 2017

Financijski izvještaj 2017

Natječaj za zapošljavanje – stručni voditelj

Natječaj za zapošljavanje – koordinator na projektu ECO KARST

Imenovanje Slavka Strune vd stručnog voditelja

Financijski izvještaj 2018

Voditelj edukacije – prijave i poziv

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Luko Hilje

Izjava o sukobu interesa Nikica Radić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Vladislav Brkić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Zoran Čogelja

Natječaj za zapošljavanje – voditelj edukacije

Imenovanje K. Husnjak Malovec vd stručnog voditelja

Bilješke uz financijski izvjestaj 2018

Natječaj za voditelja promidžbe – pregled pristiglih prijava i poziv na razgovor

Poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Eko-centru Budinjak

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2018

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2019

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje područja PPŽSG zbog zaštite od požara 2018

Natječaj za voditelja promidžbenih aktivnosti – JUPPZSG

Izjava o postojanju sukoba interesa Kristijan Brkic

Plan nabave 2019

Nacrt Plana upravljanja PPŽSG za razdoblje 2017.-2026. 3-3

Nacrt Plana upravljanja PPŽSG za razdoblje 2017.-2026. 2-3

Nacrt Plana upravljanja PPŽSG za razdoblje 2017.-2026. 1-3

Plan upravljanja PPŽSG 2017-2026 3-3

Plan upravljanja PPŽSG 2017-2026 2-3

Plan upravljanja PPŽSG 2017-2026 1-3

Izjava o sukobu interesa Kristina Ljubojević

Otvaranje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja 2019

Zakon o zaštiti prirode NN 80/13

Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja Parkom prirode NN 58/99

Plan upravljanja okolišem za projekt uspostave edukativno posjetiteljskog centra Budinjak

Uredba o osnivanju Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ (NN 96/99)

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o osnivanju Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ (NN 85/14)

Odluka o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje” (NN 125/14)

Prostorni plan Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje” (NN 125/14)

Skip to content